Створення сайту візитки

Сайт-Візитка – простий сайт, що представляє собою невелику презентацію. Сайт містить, як правило, загальну інформацію про фірму, опис основних видів продукції та послуги, реквізити, контактні дані, план проїзду. Такий сайт підходить невеликим фірмам або творчим групам, які хочуть бути представлені в Інтернеті. Управління сайтом може здійснюватись як нашими зусиллями, так і безпосередньо Вашими.Сайт-візитка коштує недорого і створюється досить швидко.

Створення корпоративного сайту

Корпоративний сайт містить динамічний каталог товарів, опис усіх послуг, відомості про компанію, форму зворотного зв`язку, контактну інформацію, модулі для управління сайтом та розділами сайту. Управління сайтом може здійснюватись як нашими зусиллями, так і безпосередньо Вашими. Такий сайт підходить середнім і великим компаніям.

Створення Інтернет магазину

Інтернет Магазин – дуже перспективний і найбільш очевидний метод заробітку грошей в мережі Інтернет. Це сайт, на якому публікується каталог продукції, і за допомогою якого клієнт може замовити потрібні йому товари. Інтернет-магазин потребує набагато менше витрат, на відміну від звичайного магазину, тому дозволяє знизити собівартість продукції і послуг. Інтернет магазин працює на Вас 24 години в добу, 7 днів на тиждень.

Створення Інформаційного порталу

Інформаційний портал – це дуже великий мережевий ресурс. Інформаційний портал надає вичерпну інформацію про деяку предметну область, часто містять засоби взаємодії з користувачами і дозволяють користувачам спілкуватися в рамках порталу. Можна сказати, що інформаційний портал – це середовище існування користувача. Портали часто об`єднують в собі безліч служб: інформаційні ресурси, телеконференції, розсилки та ін.

Дизайн

Розробка дизайну – Розробка та дизайн графічних елементів сайту. Створення логотипів, банерів. Розробка концептуального дизайну веб-сайту. Розробка фірмового стилю, колірне і композиційне рішення, підбір шрифтів. Розробка мультимедійних презентацій.

Технічна підтримка сайтів

Підтримка сайту – внесення нової інформації на сайт, оновлення прайс листів, додавання новин, статтей, зміна контактів, тощо. Довірте підтримку сайту професіоналам. Підтримка сайту професіоналами забезпечить довговічне життя вашого ресурсу, зробить його актуальним та ефективним.

Просування та реклама сайтів

Просування сайту – це робота для підвищення рейтингу сайту в пошукових системах таких як Yandex чи Google, так як основним джерелом відвідувачів для Вашого сайту є саме пошукові системи. Однією з перших завдань при оптимізації сайту є грамотний вибір ключових слів.
Контекстна реклама
– вид розміщення інтернет-реклами, в основі якої лежить принцип відповідності змісту рекламного матеріалу контексту (вмісту) інтернет-сторінки, на якій розміщується даний матеріал. Ми допоможемо провести Вашу рекламну компанію.Создание сайта визитки

Сайт-визитка – простой сайт, представляющий собой небольшую презентацию. Сайт содержит, как правило, общую информацию о компании, описание основных видов продукции и услуг, реквизиты, контактные данные, план проезда. Такой сайт подходит небольшим фирмам или творческим группам, которые хотят быть представлены в сети Интернет. Управление сайтом может осуществляться как нашими усилиями, так и непосредственно Вашими. Сайт-визитка стоит недорого и создается довольно быстро.

Создание корпоративного сайта

Корпоративный сайт содержит динамический каталог товаров, описание всех услуг, сведения о компании, форму обратной связи, контактную информацию, модули для управления сайтом и разделам сайта. Управление сайтом может осуществляться как нашими усилиями, так и непосредственно Вашими. Такой сайт подходит средним и крупным компаниям.

Создание Интернет магазина

Интернет Магазин – очень перспективный и наиболее очевидный метод зарабатывания денег в сети Интернет. Это сайт, на котором публикуется каталог продукции, и с помощью которого клиент может заказать нужные ему товары. Интернет-магазин требует гораздо меньше затрат, в отличие от обычного магазина, поэтому позволяет снизить себестоимость продукции и услуг. Интернет магазин работает на Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Создание Информационного портала

Информационный портал – это очень крупный сетевой ресурс. Информационный портал предоставляет исчерпывающую информацию о некоторой предметной области, часто содержат средства взаимодействия с пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках портала. Можно сказать, что информационный портал – это среда существования пользователя. Порталы часто объединяют в себе множество служб: информационные ресурсы, телеконференции, рассылки и др.

Дизайн

Разработка дизайна – Разработка и дизайн графических элементов сайта. Создание логотипов, баннеров.Разработка концептуального дизайна веб-сайта. Разработка фирменного стиля, цветовое и композиционное решение, подбор шрифтов. Разработка мультимедийных презентаций.

Поддержка сайта

Поддержка сайта – внесение новой информации на сайт, обновление прайс листов, добавление новостей, статей, изменение контактов и т.д. Доверьте поддержку сайта профессионалам. Поддержка сайта профессионалами обеспечит долговечную жизнь вашего ресурса, сделает его актуальным и эффективным.

Продвижение и реклама сайтов

Продвижение сайта – это работа для повышения рейтинга сайта в поисковых системах таких как Yandex или Google, так как основным источником посетителей для Вашего сайта являются именно поисковые системы. Одной из первых задач при оптимизации сайта является грамотный выбор ключевых слов.

Контекстная реклама – вид размещения интернет-рекламы, в основе которой лежит принцип соответствия содержания рекламного материала контексту (содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный материал. Мы поможем провести Вашу рекламную компанию.