Інтернет Магазин – дуже перспективний і найбільш очевидний метод заробітку грошей в мережі Інтернет. Це сайт, на якому публікується каталог продукції, і за допомогою якого клієнт може замовити потрібні йому товари. Інтернет-магазин потребує набагато менше витрат, на відміну від звичайного магазину, тому дозволяє знизити собівартість продукції і послуг. Інтернет магазин працює на Вас 24 години в добу, 7 днів на тиждень.

Переваги від впровадження інтернет магазину:
Ви можете взагалі не відкривати торгових салонів. Ці функції може виконувати Ваш інтернет магазин. Витрати на створення інтернет магазину значно менше, ніж на організацію реальних торгових точок. До того ж, теоретично можете продавати Ваші товари по всьому світу. Зрозуміло, організація віртуального магазину – задача не тривіальна, і вимагає серйозного професійного підходу.

Ми пропонуємо створення базового інтернет магазину

– Оригінальний дизайн, що відповідає вашому корпоративному стилю;
– Динамічні розділи сайту;
– Система управління сайтом;
– Динамічний каталог товарів (можливо експорт excel) з детальним описом, цінами та фото;
– Корзина покупця, можливість замовлення, персональну інформацію про користувачів та ін.;
– Модуль новин та статтей;
– Реєстрація сайту в пошукових системах, та каталогах;
– Навчання та ознайомлення з системоюуправління сайтом;
– Власна поштова скринька;

Якщо Ви бажаєте створити інтернет магазин на кількох мовах, або щоб інтернет магазин мав додаткові функції – вартість обумовлюється додатково.

Домен та хостінг оплачуються окремо.Интернет Магазин – очень перспективный и наиболее очевидный метод зарабатывания денег в сети Интернет. Это сайт, на котором публикуется каталог продукции, и с помощью которого клиент может заказать нужные ему товары. Интернет-магазин требует гораздо меньше затрат, в отличие от обычного магазина, поэтому позволяет снизить себестоимость продукции и услуг. Интернет магазин работает на Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Преимущества от внедрения интернет магазина:
Вы можете вообще не открывать торговых салонов. Эти функции может выполнять Ваш интернет магазин.Расходы на создание интернет магазина значительно меньше, чем на организацию реальных торговых точек. К тому же, теоретически можете продавать Ваши товары по всему миру. Разумеется, организация виртуального магазина – задача не тривиальная, и требует серьезного профессионального подхода.

Мы предлагаем создание базового интернет магазина

– Оригинальный дизайн, соответствующий вашему корпоративному стилю;
– Динамические разделы сайта;
– Система управления сайтом;
– Динамический каталог товаров (возможно экспорт excel) с подробным описанием, ценами и фото;
– Корзина покупателя, возможность заказа, персональная информация о пользователях и др.;
– Модуль новостей и статей;
– Регистрация сайта в поисковых системах, и каталогах;
– Обучение и ознакомление с системой управления сайтом;
– Собственный почтовый ящик;

Если хотите создать интернет магазин на нескольких языках, или чтобы интернет магазин имел дополнительные функции – стоимость оговаривается дополнительно.

Домен и хостинг оплачиваются отдельно.